Çelik Konstrüksiyon

Çelik Konstrüksiyon ve Uygulama

Çelik Konstrüksiyon ve Uygulama

Neden çelik konstrüksiyon?

Çelik malzemenin mühendislik yapılarında kullanılması iki yüzyıl öncesine dayanır. Demir ve çelik, insanlık tarihinde çok eski devirlerden beri bilinmekle beraber, geniş ölçüde üretilemediği için önceleri sadece silah ve eşya yapımında kullanılabilmiştir.

Çelik, diğer yapı malzemelerinin ya sahip olamadıkları, ya da daha düşük düzeyde sahip oldukları bazı temel özelliklere yüksek oranlarda sahiptir.

Çelik Konstrüksiyon Çözümleri

Çelik Yapının Avantajları

Malzeme Yapısı

Homojen ve izotrop bir malzemedir. Üretimi sıkı ve sürekli denetim altında olduğundan güvenlidir.

Mukavemeti

Yüksek mukavemetli bir malzemedir, öz ağırlığının taşıdığı yüke oranı çok küçüktür; diğer bir deyişle hafiftir. Birçok başka malzeme, kendi öz ağırlığını taşırken bir miktar yararlı yük taşıyabilir. Çeliğin kendi ağırlığı ön hesaplarda ihmal bile edilebilir.

Çekme Mukavemeti

Çeliğin çekme mukavemeti basınç dayanımına eşit, hatta burkulma düşünülürse daha yüksektir.

Elastikiyet

Çeliğin elastiklik modülü diğer yapı malzemelerine kıyasla çok yüksektir. (Betonarmeye göre 11 kat) Bu da stabilite sorunlarına, dinamik yüklere, titreşimlere uygun davranış anlamını taşır.

İşlenme Ortamı

Çelik taşıyıcı elemanlar fabrika ortamında işlendiklerinden, şantiyedeki montaj, hava koşullarından büyük ölçüde bağımsızdır; bu da yapım süresini kısaltır.

Değişikliğe Uygunluk

Çelik yapı elemanlarında değişiklik ve takviye olanağı vardır. Ayrıca sökülüp yeniden kullanılabilirler.

Süneklik

Çelik, sünek (düktil) bir malzemedir. Büyük bir şekil değiştirebilme kabiliyeti vardır. (Betonarmeye göre 18 kat daha fazla). Bu beklenmeyen olağandışı yük durumlarında çok etkili bir niteliktir.

Bekleme Süresi

Çelik yapı elemanları yerlerine monte edildikleri anda tam yükle çalışırlar. Kuruma, donma süresi söz konusu değildir. Yapım süresi kısadır.

İskelesiz Kurulum

Çelik yapıda uygun planlama ile kalıplama, iskele kurulumu yapılmadan inşaat mümkündür.

Sektördeki en İyi Hizmeti Biz Sunuyoruz!

İster tarihi eser renovasyonu olsun, isterse de büyük ölçekli bir proje, her konuda iddialıyız.

Çelik Yapının Kullanım Kolaylıkları

Scroll to Top